Haus Stoltenkamp

Haus Stoltenkamp oftewel: ‘De vrijheid’

Haus Stoltenkamp

Al in de veertiende en vijftiende eeuw was er in Bentheim een aantal woonhuizen van adellijke leenheren van de graaf (de ‘drosten’) , die vrijgesteld waren van alle belastingen. In de zestiende en zeventiende eeuw gingen was het gebruikelijk dat de graaf toestemming gaf voor de bouw van nieuwe huizen voor dominees, pastoors , kosters, leraren en dat daarbij een speciale bepaling werd opgenomen dat het huis ‘voor eeuwig van alle lasten bevrijd was’.

De familie Stoltenkamp komt al voor in de archieven van de zestiende eeuw. Men vermoed dat de boerderij ‘Hof Stoltenkamp’ rond 1500 gebouwd is en door graaf Everwin II aan zijn hofsmid werd geschonken. Naast eigenaren van het boerenbedrijf waren de Stoltenkamps ook pachters van een steengroeve. De eigenaren van het huis waren vrijgesteld van grafelijke belasting, hoefden geen hand- en spandiensten voor de graaf te verrichten, geen wacht te lopen en hoefden geen doortrekkende soldaten in te kwartieren. Dat waren belangrijke voordelen en daarom werd het huis door de bewoners trots “De vrijheid” genoemd.

Boerderijgedeelte van Haus Stoltenkamp

De situatie van de ‘vrije huizen’ bleef ook in de tijd van de verpanding van de graafschap Bentheim aan het koninkrijk Hannover (vanaf 1753) bestaan. In de periode van de Franse overheersing (1795-1813) werden echter alle privileges afgeschaft en moesten ook de Stoltenkamps belasting betalen Na de bevrijding van de Fransen meenden de bewoners van de nog vier overgebleven ‘vrije huizen’ dat nog steeds de oude rechten golden en zij geen grondbelasting hoefden te betalen. Na enig juridisch getouwtrek kregen ze gelijk van de Hannoveraanse regering en bleven vrijgesteld tot 1849, toen een nieuwe grondwet in werking trad en alle vrijstellingen op grondbelasting definitief werden opgeheven.

De familie Stoltenkamp was inmiddels uitgebreid en een invloedrijke familie in Bentheim geworden. Haus Stoltenkamp werd meerdere keren uitgebreid en verder bezat de familie in 1864 nog andere  huizen  in Bentheim en talrijke grondstukken in de omgeving. Uiteindelijk stierf de mannelijke opvolgingslijn uit in 1899 en werd een paar jaar later een herdenkingssteen in het huis gemetseld.  Het huis is nu privébezit van een andere familie.

 

Dit artikel komt van vlag-NL
© 2018 Bentheim.Info
www.bentheim.info

Tags:  Geschiedenis, Bad Bentheim, Haus Stoltenkamp

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.